Home

   
WETGEVING
Reiscontractenwet

Nederlands | Français

 

Uitspraken

Annulering door de organisator (17)  
Annulering door de reiziger (18)  
Assistentie ter plaatse (36)  
Bagage (10)  
Boarding weigering (1)  
Brochure (50)  
Contractsluiting (114)  
Fout in dossier (1)  
Fout op reisdocumenten (0)  
Foute boeking door organisator (10)  
Hotel niet beschikbaar (nog niet open) (1)  
Huur auto/boot (0)  
Identiteitskaart (11)  
Inbraak - diefstal (3)  
Informatie door bemiddelaar (1)  
Informatie door organisator (7)  
Kamer (4)  
Kwaliteit van het verblijf (95)  
Lichamelijke schade (5)  
Negatief reisadvies (5)  
Organisatie (4)  
Overboeking (10)  
Overmacht (4)  
Politieke situatie ter plaatse (4)  
Prijs (4)  
Staking (2)  
Stopzetting activiteiten/reiskantoor (1)  
Uitstappen/rondreizen (16)  
Uitvoering contract door reisbemiddelaar (2)  
Verjaring (1)  
Vertragingen/wijzigingen vervoer (28)  
Verzekering (3)  
Visum (0)  
Vlucht (42)  
Vroege terugkeer op vraag reiziger (0)  


Aandacht:
De Geschillencommissie Reizen is, net als de gewone rechtbanken niet gebonden aan precedenten. Uitspraken die op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken, moeten steeds in hun eigen context geplaatst worden: Geschillen zijn nooit 100% identiek. Vaak speelt de aanpak van het geschil door partijen ook een rol in de uitspraak.

De arbitrale colleges kennen dikwijls een schadevergoeding "ex aequo et bono" toe. Dit betekent dat de materiŽle en/of morele schade niet expliciet becijferd wordt, maar dat een globale vergoeding in alle billijkheid wordt toegekend.

Let wel:
1. de uitspraken zijn slechts indicatief, en kunnen dus in geen geval als precedent worden ingeroepen. Zij laten de reizigers en reisagenten (reisbemiddelaars, reisorganisatoren) echter wel toe om de precieze aard en omvang van hun rechten en plichten in te schatten.
2. de uitspraken zijn uiteraard gesteund op de toepasselijke wetgeving, voornamelijk de zgn. Reiscontractenwet van 16 februari 1994.
3. de uitspraken worden niet vertaald. U vindt deze enkel terug in de oorspronkelijke taal (Nederlands of Frans).
4. omdat de inhoud van de uitspraken het belangrijkst is werden de namen van de betrokken partijen telkens weggelaten, ook omdat de publicatie hiervan statistisch niet significant zou zijn. De volgende afkortingen worden gebruikt:
  - De reisbemiddelaars: RB
  - De reisorganisatoren: RO
  - Luchtvaartmaatschappijen: LMIJ
  - Verzekeringsmaatschappijen: VMIJ

 

 
SECRETARIAAT
CEL ARBITRAGE

Vooruitgangstraat 50
Kantoor 2B05
1210 Brussel
Tel 02 277 62 15
Fax 02 277 91 00
clv.gr@skynet.be

 
SECRETARIAAT
CEL VERZOENING

Vooruitgangstraat 50
Kantoor 2B05
1210 Brussel
Tel 02 277 61 80
Fax 02 277 91 00
verzoening.gr@skynet.be