Home

   
WETGEVING
Reiscontractenwet

Nederlands | Français

 

Leden

De agentschappen en/of reisorganisatoren aangesloten bij een lid van de Geschillencommissie Reizen sluiten zich, volgens hun huishoudelijk reglement, aan bij de algemene voorwaarden van de Commissie. De leden zijn:

ABTO
Association of Belgian Tour Operators

Imperiastraat 10
1930 Zaventem
Tel: 02/242.00.40
www.abto.be

BTO
Belgian Travel Organisation

Imperiastraat 10
1930 Zaventem
Tel: 02/344.26.72 (van 9u tot 12u)
www.bto.be

FBAA
Federatie van de Belgische autobus- en autocarondernemers en van reisorganisatoren

Metrologielaan 8
1130 Brussel
Tel: 02/240.16.42
www.fbaa.be

UPAV
Union Professionnelle des Agences de Voyages

c/o Voyages Plus
Tervatestraat 65
1040 Brussel
Tel: 02/215.98.23
www.upav.be

VVR
Vereniging van Vlaamse Reisbureaus

Willem de Dekenstraat 1/001
8000 Brugge
Tel: 050/25.00.60
www.vvr.be

TEST-AANKOOP
Hollandstraat 13
1060 Brussel
Tel: 02/542.32.32
www.test-aankoop.be

 

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit 17 leden : 4 bestuurders die de consumenten vertegenwoordigen, 12 bestuurders die de reissector vertegenwoordigen en 1 persoon die zetelt voor de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (zonder stemrecht).

Het mandaat van de bestuurders geldt voor 4 jaar. Op 3 juni 2016 werden de laatste verkiezingen gehouden.

De raad van bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voor de consumentenverenigingen:
voor Test-Aankoop : Danièle Bovy, William Decoster, France Kowalsky en Anne Moriau Voor de reissector:
• Voor ABTO : Pieter-Jan Pollentier en Geert Van de Velde
• Voor BTO : Bernard Tuyttens en Erik Van Hoornyck
• Voor FBAA : Emerald De Strycker en Yves Mannaerts
• Voor UPAV : Sébastien Hamende en Benoit Dieu
• Voor VVR : Bart De Baere en Walter Raspoet
• Bijkomende bestuurders : Karel De Meulemeester en Ilse Meyers
Vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: Véronique Andrieux  

 

 
SECRETARIAAT

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel : 02/277.62.15 – 02/277.61.80
Fax : 02/277.91.00 reisgeschillen@clv-gr.be