Home

   
WETGEVING
Reiscontractenwet
 

Nederlands | Français

 

Nieuws

Reizigers en reisprofessionals slagen er niet altijd in om onderlinge geschillen minnelijk te regelen.
De verzoeningsprocedure of de arbitrageprocedure van de Geschillencommissie Reizen biedt de reiziger dan de mogelijkheid om dit geschil op te lossen buiten de rechtbank om.

De Geschillencommissie Reizen is een zogenaamde Gekwalificeerde Entiteit tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting, als dusdanig erkend en gecontroleerd door de overheid. Eťn van de voornaamste kenmerken van een Gekwalificeerde Entiteit is dat geschillen in 90 dagen afgehandeld moeten worden. Dat bleek in 2019 opnieuw geen probleem met gemiddelde termijnen van respectievelijk 49 dagen voor de verzoeningsprocedure en 78 dagen voor de arbitrageprocedure.

Maar laat ons bij de publicatie van dit jaarverslag verder ingaan op de cijfers voor 2019.

2019 was het jaar van het faillissement van Thomas Cook, hetgeen in september zorgde voor een overrompeling van het secretariaat van de Geschillencommissie Reizen dat bestookt werd met vragen van reizigers op zoek naar informatie. Maar dit leidde niet tot veel klachten aangezien de Geschillencommissie niet bevoegd is voor faillissementen en kon doorverwijzen naar het Garantiefonds Reizen.

Het aantal geschillen, of ze nu behandeld worden in de verzoeningsprocedure of in de arbitrageprocedure vermindert jaar na jaar maar de terugval van arbitragegeschillen was zeer opvallend in 2019 en bereikte een historisch laagtepunt. Hiervoor zijn vele oorzaken, o.m. de inspanningen van reisprofessionals om alle mogelijke klachten zoveel mogelijk minnelijk te regelen en de trend dat de consument zelf zijn reis organiseert via internet Ė hetgeen dan wel betekent dat hij niet de mogelijkheid zal hebben om een beroep te doen op de Geschillencommissie Reizen ingeval van een geschil met bv luchtvaartmaatschappij of hotelier.

Het aantal dossiers dat via de verzoeningsprocedure werd behandeld liep de laatste jaren flink terug maar is in 2019 status quo gebleven: er werden 17 nieuwe dossiers in verzoening aanvaard (in 2018 waren dat er 19).

Van de dossiers die eind 2019 werden afgewerkt werd 86 % met een akkoord afgesloten, dus een zeer goed resultaat. De meeste geschillen hebben betrekking op de kwaliteit van het verblijf.

Zoals reeds vermeld werden veel minder geschillen behandeld via de arbitrageprocedure: slechts 50 in 2019 tegenover 80 in 2018. Als naar gewoonte betroffen de meeste geschillen (38 %) in 2019 ook de kwaliteit van het verblijf ( 35 % in 2018).

Concreet gaat het om bv. de beloofde infrastructuur die niet aanwezig was, werken in het hotel, ontbrekende animatie, ondermaats eten, vuile kamers, geluidshinder, het type kamer was niet correct, enz...

Daarnaast behandelde de Geschillencommissie nog onder meer geschillen over problemen bij het afsluiten van het contract (10%), over annuleringen (10%), over vertragingen en wijzigingen van vervoer (8%) en over uitstappen en rondreizen (8%).

Naar jaarlijkse gewoonte wens ik zowel de Minister van Economie en Consumenten als de Minister van Justitie te danken voor hun financiŽle en logistieke steun in 2019. De Geschillencommissie Reizen hoopt ook in de toekomst te kunnen blijven rekenen op die steun, die onontbeerlijk is voor haar voortbestaan en werking.

Tenslotte maak ik ook graag van de gelegenheid gebruik om alle aangesloten beroepsverenigingen en Test-Aankoop alsook alle verzoeners, alle voorzitters van de arbitrale colleges, alle arbiters en de leden van het secretariaat te bedanken.
Zonder hun inzet en toewijding kan de Geschillencommissie haar activiteiten immers niet verderzetten.

Anne Moriau
16 juni 2020

 
SECRETARIAAT

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel : 02/277.62.15 – 02/277.61.80
Fax : 02/277.91.00 reisgeschillen@clv-gr.bez?