Home

   
WETGEVING
Reiscontractenwet
 

Nederlands | Français

 

Nieuws

2020 was voor velen onder ons een annus horribilis. Ook op de werking van de Geschillencommissie Reizen had de coronacrisis een grote impact.

De Geschillencommissie Reizen is een zogenaamde Gekwalificeerde Entiteit tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting, als dusdanig erkend en gecontroleerd door de overheid.
Eťn van de voornaamste kenmerken van een Gekwalificeerde Entiteit is dat geschillen in 90†dagen afgehandeld moeten worden.
Sinds haar erkenning in 2016 was dat nooit een probleem maar dit jaar wel en met name voor de arbitrageprocedure. Jammer genoeg liep de vertraging op tot gemiddeld 149 dagen. Zittingen moesten in groten getale uitgesteld worden doordat ze niet meer konden doorgaan in aanwezigheid van arbiters en partijen. Alternatieven zoals een schriftelijke procedure of zelfs een videozitting werden vaak niet aanvaard door de partijen. Blijkbaar is er grote nood om het dossier in levenden lijve te komen uitleggen aan een arbitraal college.

Wat het aantal dossiers betreft is er, en dat zal niet verbazen, een significante stijging van het aantal dossiers in arbitrage (van 50 in 2019 naar 69 in 2020).
En ook dat is helemaal te verklaren door Covid-19.
Wel blijft dit het topje van de ijsberg gezien het grote aantal annuleringen en gewijzigde reisplannen. Dat wijst erop dat de reissector zelf heel wat problemen heeft kunnen opvangen en ook reizigers zich vaak redelijk hebben opgesteld.

Net zoals andere jaren betroffen de meeste dossiers de kwaliteit van het verblijf (25 dossiers of 36% van de geschillen) maar het valt vooral op dat corona-gerelateerde klachten op de tweede plaats komen (16 dossiers of 24%).

Naar jaarlijkse gewoonte wens ik zowel de Minister van Economie, de Staatssecretaris voor Consumentenbescherming als de Minister van Justitie te danken voor hun financiŽle en logistieke steun in 2020.
De Geschillencommissie Reizen hoopt ook in de toekomst te kunnen blijven rekenen op die steun, die onontbeerlijk is voor haar voortbestaan en werking.

Tenslotte maak ik ook graag van de gelegenheid gebruik om alle aangesloten beroepsverenigingen en Test-Aankoop alsook alle verzoeners, alle voorzitters van de arbitrale colleges, alle arbiters en de leden van het secretariaat te bedanken.
Ondanks de moeilijke omstandigheden konden we op hen rekenen om de impact van de coronacrisis zo klein mogelijk te houden.

Anne Moriau
Mei 2021

 
SECRETARIAAT

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel : 02/277.62.15 – 02/277.61.80
Fax : 02/277.91.00 reisgeschillen@clv-gr.be