Home

   
WETGEVING
Reiscontractenwet
 

Nederlands | Français

 


 

Welkom

U kunt een beroep doen op de Geschillencommissie Reizen (GCR) indien u een geschil heeft over het verloop van een reis met een doorverkoper en/of organisator, voor zover u bepaalde termijnen hebt gerespecteerd.

De commissie is bevoegd om klachten te behandelen die de reiziger en de organisator en/of de doorverkoper tegenover elkaar zetten, voor zover ze de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen toepassen.

De GCR is echter niet bevoegd als de klacht betrekking heeft op lichamelijke schade, een niet-inbegrepen reis- of reisbijstandsverzekering, bij niet-contractuele geschillen, enz.

Meer informatie over de GCR wordt u op eenvoudig verzoek bezorgd, maar kunt u ook hier vinden.
 

Procedures

De GCR biedt twee procedures aan :

  • Verzoening, met de bedoeling om te proberen een aantal reisgeschillen in een zo vroeg mogelijke stadium in der minne te regelen ;
  • Arbitrage, die tot doel heeft de geschillen te beslechten tussen reizigers enerzijds en doorverkopers en/of organisatoren (ook genoemd : touroperators) anderzijds.

De Geschillencommissie Reizen vzw werd in december 1983 opgericht op initiatief van de consumentenorganisaties en beroepsverenigingen van de reissector. Zij is officieel erkend en gesteund door de Federale Overheidsdienst Economie en gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Justitie.

De Geschillencommissie Reizen vzw is erkend als gekwalificeerde entiteit voor buitengerechtelijke geschillenregeling door de FOD Economie overeenkomstig Boek XVI van het Wetboek Economisch Recht, en is tevens partner van Belmed, een online platform voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en handelaars.

 
SECRETARIAAT

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel : 02/277.62.15 – 02/277.61.80
Fax : 02/277.91.00 reisgeschillen@clv-gr.be
Ondernemingsnummer : BE0424.784.180